تغییر در برنامه کلاسی

تغیر ساعت کلاسی 

                                                  ساختمان داده ها

                          5 شنبه ها ساعت 11 تا 14 

                                         آمار و احتمالات

                     4شنبه ها ساعت 17 تا 20

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید