اطلاعیه

 

خلاصه قوانین آموزشی

 

  • مادامی که دروس افتاده دانشجو در پودمان قبل دو درس یا کمتر و یا 5 واحد یا کمتر باشد(بدون توجه به سقف واحد) می تواند ضمن گرفتن پودمان جدید دروس افتاده را نیز انتخاب نماید. در این شرایط دانشجو مجاز به اخذ دروس عمومی نمی باشد.
  • در صورتی که دروس افتاده در پودمان قبل بیشتر از 2 درس یا بیشتر از 5 واحد باشد ، دانشجو مجاز به اخذ پودمان جدید نمی باشد، این دسته از دانشجویان تنها می توانند دروس افتاده را اخذ نمایند.
  • دانشجویان ترمی که معدل ترم دوم سال تحصیلی 90-89 آنها کمتر از 12 بوده، تنها می توانند 14 واحد اخذ نمایند.
  • نمره قبولی برای دانشجویان ترمی 10 و برای دانشجویان پودمانی 12 می باشد.
  • دانشجویانی که دروس کارآموزی و پروژه اخذ نموده اند تنها می توانند با انتخاب یکی از اساتید معرفی شده جهت هر درس، گروه درسی مورد نظر را اخذ نمایندو پس از پایان رسیدن زمان انتخاب واحد به امور پژوهشی و گروههای آموزشی مراجعه نمایند.
  • در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کنند.
/ 0 نظر / 6 بازدید